>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Javne nabavke

Indeks članka
Javne nabavke
Javne nabavke u 2018.godini
Javne nabavke u 2017.godini
Javne nabavke u 2016.godini
Javne nabavke u 2015.godini
Javne nabavke u 2014.godini
Sve strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o javnim nabavkama možete preuzeti OVDE

 

Javne nabavke u 2019.godini

Poziv za javnu nabavku br. 1.1.2 2019. možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija za  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE

Tabela u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE

Izmene  konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Poziv za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.1. 4 možete preuzeti OVDE

Poziv za  ЈN broj 1.1.5  možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 5 za 2018. godinu, možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2018. godinu, možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2019. godinu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2019. godinu možete preuzeti OVDE

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za partiju 8, koja je doneta u postupku  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 8 u postupku ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.5  možete preuzeti OVDE

Poziv za  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.6  možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma koja je doneta u postupku  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku ЈN broj 1.1.5 , koja je sprovedena u 2018. godini možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku ЈN broj 1.1.5 , koja je sprovedena u 2019. godini možete preuzeti OVDE

 Poslednje ažurirano ( sreda, 10 jul 2019 09:38 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2008
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životSreda, 18 Septembar 2019

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 32 gostiju na mreži