>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Javne nabavke

Indeks članka
Javne nabavke
Javne nabavke u 2016.godini
Javne nabavke u 2015.g.
Javne nabavke u 2014.g.
Sve strane

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o javnim nabavkama možete preuzeti OVDE

 

 

 

 

 

Javne nabavke u 2018.godini


Poziv za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2, u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagla, ЈN broj 1.1.2  možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagla, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Poziv za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.2.1  možete preuzeti OVDE

Poziv za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.1.4  možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke lekova sa liste D koji se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.5, u prvom kvartalu 2018. godine možete preuzeti OVDE

Poziv za ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za ЈN broj 1.1.5 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 26, u postupku javne nabavke lekova sa Liste D koji se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala  u trećem kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.2 , možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke lekova sa Liste D  u trećem kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.5, možete preuzeti OVDE

 

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala  u četvrtom kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.2 ,možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke lekova sa Liste D  u četvrtom kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Javne nabavke u 2017.godini


Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2 2017 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.2 2017 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 2017 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore ( I ) vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovori ( II )  vezani za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije,  ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke električne energije,  ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala,  ЈN broj 1.1.2 za drugi kvartal možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u postupku javne nabavke br. 1.1.5 možete preuzeti OVDE,

Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE,

Tabelu u okviru Obrasca ponude za podnošenje ponuda za javnu nabavku JN br. 1.1.5 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune  konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke lekova sa Liste D,  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala u trećem kvartalu,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke lekova sa Liste D,  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala u četvrtom kvartalu 2017. godine,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE


 Poslednje ažurirano ( petak, 04 januar 2019 12:32 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2008
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životNedelja, 20 Januar 2019

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 33 gostiju na mreži