>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Javne nabavke - Javne nabavke u 2016.godini

Indeks članka
Javne nabavke
Javne nabavke u 2018.godini
Javne nabavke u 2017.godini
Javne nabavke u 2016.godini
Javne nabavke u 2015.godini
Javne nabavke u 2014.godini
Sve strane

 

 

Javne nabavke u 2016.godini


Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2  možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune  Konkursne dokumentacije za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.2, možete preuzeti OVDE

Odluku o obustavi postupka za pojedine partije u postupku ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda  za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4.možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke električne energije, JNMV br.1.1.4 možete preuzeti OVDE

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2 (jun 2016.g.) možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 (jun 2016.g.) možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 (jun 2016.g.) sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.2, OP II možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomaala,  ЈN broj 1.1.2 OP II možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomaala,  ЈN broj 1.1.2 OP II možete preuzeti OVDE

 

 Poslednje ažurirano ( sreda, 09 oktobar 2019 07:18 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2015
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životPonedeljak, 21 Oktobar 2019

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 8 gostiju na mreži