>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Javne nabavke - Javne nabavke u 2015.godini

Indeks članka
Javne nabavke
Javne nabavke u 2018.godini
Javne nabavke u 2017.godini
Javne nabavke u 2016.godini
Javne nabavke u 2015.godini
Javne nabavke u 2014.godini
Sve strane

 

 

Javne nabavke u 2015.godini

Odluku o dopuni Odluke o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama,upregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Tabelu za javnu nabavku broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za JN 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Prečišćen tekst dokumentacije za javnu nabavku br. 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u javnoj nabavci br 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE

Prilog i izveštaj o pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupkuJN 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupkuJN 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 1/15 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku 1/15 možete preuzeti OVDE

Tabelu za javnu nabavku broj 1/15 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku JN broj 1/15 možete preuzeti OVDE

Priloge uz Odluku o dodeli ugovora u postupku JN broj 1/15 možete preuzeti OVDE

Odluku o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/15 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/15 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Prilog uz Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru obrasca ponude za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju i izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 Poslednje ažurirano ( sreda, 09 oktobar 2019 07:18 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2015
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životPonedeljak, 21 Oktobar 2019

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 48 gostiju na mreži