>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Javne nabavke - Javne nabavke u 2014.godini

Indeks članka
Javne nabavke
Javne nabavke u 2018.godini
Javne nabavke u 2017.godini
Javne nabavke u 2016.godini
Javne nabavke u 2015.godini
Javne nabavke u 2014.godini
Sve strane

 

 

Javne nabavke u 2014.godini

Poziv za podnošenje ponuda za JN 111 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za JN br.111 možete preuzeti OVDE

Odgovore na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE

Odgovore II na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE

Odgovore III na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka, JN br. 111/13 možete preuzeti OVDE

Obavestenje o dodeli ugovora u postupku OP JN 111/13 možete preuzeti OVDE

Priloge uz Obavestenje o zaklj Ugovora 111.doc možete preuzeti OVDE

Prethodno obaveštenje o javnoj nabavci lekova u 2014. godini možete preuzeti OVDE

Obavestenje o rang listama ponudjaca za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE

Obavestenje o pokretanju postupka javne nabavke 1/2014 mozete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO,partijama, pregovaračkom postupku bez objavljivanjapoziva za podnošenje ponuda, JN broj 1/14 mozete preuzeti OVDE

Tabelu za ponudjace u JN 1-2014 mozete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku JN broj 1/14 možetre preuzeti OVDE

Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti  OVDE

Prilog uz Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti OVDE

Rang listu uz Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE

Tabelu iz Obrasca za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u  otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE

Obavestenje o dodeli ugovora u postupku JN 1/14 možete preuzeti OVDE

Obavestenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/14 možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - nabavka električne energije JN broj 5/14, možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara - nabavka električne energije JN broj 5/14, možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore I vezane za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE

Pitanja i Odgovore II vezani za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE

Pitanja i Odgovore III vezani za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za pojedine partije u postupku JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Obavestenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN2/14 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije u postupku JN 2/14 za partije 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875 možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije u postupku JN2/14 za partije 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875 možete preuzeti OVDE

Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije u postupku JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke električne energije JNMV 5/14 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentaciju za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za partijе 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875, u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1, možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o dodeli ugovora u postupku javne nabavke stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE

Poziv za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO - ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO - ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti   OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO -ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Pitanja i Odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune konkursne dokumentacije II za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda II možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju i izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke JN 1.1.3 možete preuzeti OVDEPoslednje ažurirano ( sreda, 09 oktobar 2019 07:18 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2015
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životPonedeljak, 21 Oktobar 2019

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 40 gostiju na mreži