>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Javne nabavke

Indeks članka
Javne nabavke
Javne nabavke u 2018.godini
Javne nabavke u 2017.godini
Javne nabavke u 2016.godini
Javne nabavke u 2015.godini
Javne nabavke u 2014.godini
Sve strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o javnim nabavkama možete preuzeti OVDE

 

Javne nabavke u 2019.godini

Poziv za javnu nabavku br. 1.1.2 2019. možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija za  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE

Tabela u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE

Izmene  konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Poziv za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.1. 4 možete preuzeti OVDE

Poziv za  ЈN broj 1.1.5  možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 5 za 2018. godinu, možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2018. godinu, možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2019. godinu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2019. godinu možete preuzeti OVDE

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za partiju 8, koja je doneta u postupku  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 8 u postupku ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.5  možete preuzeti OVDE

Poziv za  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.6  možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma koja je doneta u postupku  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku ЈN broj 1.1.5 , koja je sprovedena u 2018. godini možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku ЈN broj 1.1.5 , koja je sprovedena u 2019. godini možete preuzeti OVDE

Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu  u postupku ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE

Obaveštenja o zaključenom ugovoru u postupku ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE


 

Javne nabavke u 2018.godini


Poziv za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2, u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagla, ЈN broj 1.1.2  možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagla, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Poziv za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.2.1  možete preuzeti OVDE

Poziv za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.1.4  možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke lekova sa liste D koji se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.5, u prvom kvartalu 2018. godine možete preuzeti OVDE

Poziv za ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za ЈN broj 1.1.5 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 26, u postupku javne nabavke lekova sa Liste D koji se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala  u trećem kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.2 , možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke lekova sa Liste D  u trećem kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.5, možete preuzeti OVDE

 

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala  u četvrtom kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.2 ,možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke lekova sa Liste D  u četvrtom kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

 


Javne nabavke u 2017.godini

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2 2017 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.2 2017 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 2017 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore ( I ) vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovori ( II )  vezani za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije,  ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke električne energije,  ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala,  ЈN broj 1.1.2 za drugi kvartal možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u postupku javne nabavke br. 1.1.5 možete preuzeti OVDE,

Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE,

Tabelu u okviru Obrasca ponude za podnošenje ponuda za javnu nabavku JN br. 1.1.5 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune  konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke lekova sa Liste D,  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala u trećem kvartalu,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke lekova sa Liste D,  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala u četvrtom kvartalu 2017. godine,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE


 


 

 

Javne nabavke u 2016.godini


Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2  možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune  Konkursne dokumentacije za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.2, možete preuzeti OVDE

Odluku o obustavi postupka za pojedine partije u postupku ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda  za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4.možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke električne energije, JNMV br.1.1.4 možete preuzeti OVDE

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2 (jun 2016.g.) možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 (jun 2016.g.) možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 (jun 2016.g.) sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.2, OP II možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomaala,  ЈN broj 1.1.2 OP II možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomaala,  ЈN broj 1.1.2 OP II možete preuzeti OVDE

 

 


 

 

Javne nabavke u 2015.godini

Odluku o dopuni Odluke o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama,upregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Tabelu za javnu nabavku broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za JN 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Prečišćen tekst dokumentacije za javnu nabavku br. 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u javnoj nabavci br 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE

Prilog i izveštaj o pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupkuJN 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupkuJN 1.1.1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 1/15 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku 1/15 možete preuzeti OVDE

Tabelu za javnu nabavku broj 1/15 možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku JN broj 1/15 možete preuzeti OVDE

Priloge uz Odluku o dodeli ugovora u postupku JN broj 1/15 možete preuzeti OVDE

Odluku o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/15 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/15 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Prilog uz Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru obrasca ponude za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju i izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 


 

 

Javne nabavke u 2014.godini

Poziv za podnošenje ponuda za JN 111 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za JN br.111 možete preuzeti OVDE

Odgovore na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE

Odgovore II na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE

Odgovore III na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka, JN br. 111/13 možete preuzeti OVDE

Obavestenje o dodeli ugovora u postupku OP JN 111/13 možete preuzeti OVDE

Priloge uz Obavestenje o zaklj Ugovora 111.doc možete preuzeti OVDE

Prethodno obaveštenje o javnoj nabavci lekova u 2014. godini možete preuzeti OVDE

Obavestenje o rang listama ponudjaca za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE

Obavestenje o pokretanju postupka javne nabavke 1/2014 mozete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO,partijama, pregovaračkom postupku bez objavljivanjapoziva za podnošenje ponuda, JN broj 1/14 mozete preuzeti OVDE

Tabelu za ponudjace u JN 1-2014 mozete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku JN broj 1/14 možetre preuzeti OVDE

Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti  OVDE

Prilog uz Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti OVDE

Rang listu uz Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE

Tabelu iz Obrasca za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u  otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE

Obavestenje o dodeli ugovora u postupku JN 1/14 možete preuzeti OVDE

Obavestenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/14 možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - nabavka električne energije JN broj 5/14, možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara - nabavka električne energije JN broj 5/14, možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore I vezane za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE

Pitanja i Odgovore II vezani za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE

Pitanja i Odgovore III vezani za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za pojedine partije u postupku JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Obavestenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN2/14 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije u postupku JN 2/14 za partije 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875 možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije u postupku JN2/14 za partije 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875 možete preuzeti OVDE

Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije u postupku JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke električne energije JNMV 5/14 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentaciju za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za partijе 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875, u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovore vezane za Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1, možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o dodeli ugovora u postupku javne nabavke stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE

Poziv za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO - ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO - ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti   OVDE

Tabelu u okviru Obrasca ponude za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO -ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Pitanja i Odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Izmene i dopune konkursne dokumentacije II za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda II možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju i izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti OVDE

Prilog uz obaveštenje možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

Poslednje ažurirano ( sreda, 09 oktobar 2019 07:18 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2015
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životPonedeljak, 21 Oktobar 2019

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 51 gostiju na mreži