>>>: Početna Foto galerija

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Apotekarska ustanova
 

Finansijski izveštaj

 1. Dnevne isplate sa računa Zdravstvene Ustanove "Apoteka Loznica''

   na dan 16.01.2019.godine

   

  Stanje sredstava na tekućem računu br. 840-265661-97

  (budžetska sredstva) na dan 16.01.2019.god.

  R.br.

  Opis Iznos
  1. Stanje prethodnog dana 15.01.2019.

  20.350.516,38 

  2. Priliv od RFZO na dan 10.01.2019.god.

   

  3. Ostali prilivi (participacija i učešće) na dan 16.01.2019.god.

  240.653,53

  4. Drugi prilivi na dan 16.01.2019.g.(Min.zdravlja i poz. za dnevnu likvidnost, FSOVO)

          43.313,16

  5. Isplaćeno prethodnog dana

   

    U K U P N O

  20.634.483,07

  3

  Izvršena plaćanja na dan 16.01.2019.godine

  R.br. Opis Iznos
  1. Izvršena plaćanja dobavljačima  
  2. Zarade i naknade zarada  
  3. Naknada za usluge koje vrši UT Beograd - PDV

        

  U K U P N O

        

  O S T A J E

  20.634.483,07

 

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2013. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2014. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2015. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2016. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2017. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2018.godinu možete pogledati OVDE

Poslednje ažurirano ( četvrtak, 17 januar 2019 07:40 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2008
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životNedelja, 20 Januar 2019

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 12 gostiju na mreži