>>>: Početna Foto galerija

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Apotekarska ustanova
 

Finansijski izveštaj

 1. Dnevne isplate sa računa Zdravstvene Ustanove "Apoteka Loznica''

   na dan 13.08.2018.godine

   

  Stanje sredstava na tekućem računu br. 840-265661-97

  (budžetska sredstva) na dan13.08.2018.god.

  R.br.

  Opis Iznos
  1. Stanje prethodnog dana 10.08.2018.god.

  32.068.725,81

  2. Priliv od RFZO na dan 13.08.2018.god.

   

  3. Ostali prilivi (participacija i učešće) na dan 13.08.2018.god.

  322.672,22

  4. Drugi prilivi na dan 13.08.2018.g.(Min.zdravlja i poz. za dnevnu likvidnost, FSOVO)

        

  5. Isplaćeno prethodnog dana

   21.937.838,76  

    U K U P N O

  10.453.559,27

  3

  Izvršena plaćanja na dan 10.08.2018.godine

  R.br. Opis Iznos
  1. Izvršena plaćanja dobavljačima 21.937.838,76 
  2. Zarade i naknade zarada  
  3. Naknada za usluge koje vrši UT Beograd - PDV

             

  U K U P N O

    21.937.838,76 

  O S T A J E

  10.453.559,27

 

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2013. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2014. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2015. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2016. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2017. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2018.godinu možete pogledati OVDE

Poslednje ažurirano ( utorak, 14 avgust 2018 06:38 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2008
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životUtorak, 14 Avgust 2018

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 14 gostiju na mreži