>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Finansijski izveštaj

 1. Dnevne isplate sa računa Zdravstvene Ustanove "Apoteka Loznica''

   na dan 17.07.2018.godine

   

  Stanje sredstava na tekućem računu br. 840-265661-97

  (budžetska sredstva) na dan17.07.2018.god.

  R.br.

  Opis Iznos
  1. Stanje prethodnog dana 16.07.2018.god.

  7.560.002,28

  2. Priliv od RFZO na dan 17.07.2018.god.

   

  3. Ostali prilivi (participacija i učešće) na dan 17.07.2018.god.

    187.145,65

  4. Drugi prilivi na dan 17.07.2018.g.(Min.zdravlja i poz. za dnevnu likvidnost, FSOVO)

        

  5. Isplaćeno prethodnog dana

   

    U K U P N O

  7.747.147,93

  3

  Izvršena plaćanja na dan 17.07.2018.godine

  R.br. Opis Iznos
  1. Izvršena plaćanja dobavljačima  
  2. Zarade i naknade zarada  
  3. Naknada za usluge koje vrši UT Beograd - PDV

             

  U K U P N O

     

  O S T A J E

  7.747.147,93

 

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2013. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2014. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2015. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2016. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2017. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2018.godinu možete pogledati OVDE

Poslednje ažurirano ( sreda, 18 jul 2018 06:55 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2008
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav život?etvrtak, 19 Jul 2018

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 17 gostiju na mreži