>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Finansijski izveštaj

 1. Dnevne isplate sa računa Zdravstvene Ustanove "Apoteka Loznica''

   na dan 20.11.2018.godine

   

  Stanje sredstava na tekućem računu br. 840-265661-97

  (budžetska sredstva) na dan 20.11.2018.god.

  R.br.

  Opis Iznos
  1. Stanje prethodnog dana 19.11.2018.god.

  16.276.446,73

  2. Priliv od RFZO na dan 20.11.2018.god.

   

  3. Ostali prilivi (participacija i učešće) na dan 20.11.2018.god.

  216.935,46

  4. Drugi prilivi na dan 20.11.2018.g.(Min.zdravlja i poz. za dnevnu likvidnost, FSOVO)

    75.573,95  

  5. Isplaćeno prethodnog dana

     

    U K U P N O

  16.568.956,14

  3

  Izvršena plaćanja na dan 20.11.2018.godine

  R.br. Opis Iznos
  1. Izvršena plaćanja dobavljačima  
  2. Zarade i naknade zarada  
  3. Naknada za usluge koje vrši UT Beograd - PDV

   

  U K U P N O

   

  O S T A J E

  16.568.956,14

 

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2013. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2014. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2015. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2016. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2017. godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2018.godinu možete pogledati OVDE

Poslednje ažurirano ( sreda, 21 novembar 2018 07:31 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2008
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životSreda, 21 Novembar 2018

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 18 gostiju na mreži