>>>: Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju ZU "Apoteka Loznica"

Finansijski izveštaj

 1. Dnevne isplate sa računa Zdravstvene Ustanove "Apoteka Loznica''

   na dan 19.10.2017.godine

   

  Stanje sredstava na tekućem računu br. 840-265661-97

  (budžetska sredstva) na dan 19.10.2017.god.

  R.br.

  Opis Iznos
  1. Stanje prethodnog dana 18.10.2017.god.

  2.883.784,32

  2. Priliv od RFZO na dan 19.10.2017.god.

   

  3. Ostali prilivi (participacija i učešće) na dan 19.10.2017.god.

   181.189,08

  4. Drugi prilivi na dan 19.10.2017.g.(Min.zdravlja i poz. za dnevnu likvidnost, FSOVO)

        

  5. Isplaćeno prethodnog dana

      

    U K U P N O

  3.064.973,40

  3

  Izvršena plaćanja na dan 19.10.2017.godine

  R.br. Opis Iznos
  1. Izvršena plaćanja dobavljačima  
  2. Zarade i naknade zarada  
  3. Naknada za usluge koje vrši UT Beograd - PDV

       

  U K U P N O

     

  O S T A J E

  3.064.973,40

 

Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2013.godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2014.godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2014.godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2015.godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2015.godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2016.godinu možete pogledati OVDE

Izveštaj o poslovanju za 2016.godinu možete pogledati OVDE

Finansijski plan poslovanja za 2017.godinu možete pogledati OVDE

Poslednje ažurirano ( petak, 20 oktobar 2017 06:31 )  
Scriptina
Rešenje ISO 9001:2008
Scriptina
Radno vreme i dežurstva apoteka
Scriptina
Farmaceut Vam odgovara
Scriptina
Saveti za zdrav životPetak, 20 Oktobar 2017

Anketa

Uslugom u ZU"Apoteka Loznica" ste:
 
Scriptina
Finansijski izveštaji

Javne nabavke
Scriptina
Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Trenutna poseta

Imamo 18 gostiju na mreži