Finansijski izveštaj

Dnevne isplate sa računa ZU "Apoteka Loznica"

 • Promene na računu 840-265661-97 možete pogledati OVDE
 • Izvod možete pogledati OVDE
 • Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu možete pogledati OVDE
 • Finansijski plan poslovanja za 2013. godinu možete pogledati OVDE
 • Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu možete pogledati OVDE
 • Finansijski plan poslovanja za 2014. godinu možete pogledati OVDE
 • Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu možete pogledati OVDE
 • Finansijski plan poslovanja za 2015. godinu možete pogledati OVDE
 • Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu možete pogledati OVDE
 • Finansijski plan poslovanja za 2016. godinu možete pogledati OVDE
 • Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu možete pogledati OVDE
 • Finansijski plan poslovanja za 2017. godinu možete pogledati OVDE
 • Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu možete pogledati OVDE
 • Finansijski plan poslovanja za 2018. godinu možete pogledati OVDE
 • Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu možete pogledati OVDE
 • Finansijski plan poslovanja za 2019. godinu možete pogledati OVDE
 • Izvestaj o radu i poslovanju za 2019. godinu  možete pogledati OVDE
 • Finansijski plan poslovanja za 2020. godinu možete pogledati OVDE