Javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama možete preuzeti OVDE

 

Plan javnih nabavki za 2022.godinu možete pogledati OVDE 

Javne nabavke u 2021. godini možete pogledati  na portalu za javne nabavke https://jnportal.ujn.gov.rs/

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za CJN 84 I 2021 možete pogledati OVDE 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u prvom kvartalu 2021. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i A1 za 2021. godinu, broj 404-1-110/19-84 možete pogledati OVDE 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u drugom kvartalu 2021. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete pogledati OVDE 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u trećem kvartalu 2021. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete pogledati OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u četvrtom kvartalu 2021. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete pogledati OVDE 

je Obaveštenje o zaključenim ugovorima u prvom kvartalu 2022. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete pogledati OVDE

Evidenciju ugovora o JN zaključenim u 2022. godinu možete pogledati OVDE