Javne nabavke u 2016.godini

 • Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2  možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE
 • Izmene i dopune  Konkursne dokumentacije za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.2, možete preuzeti OVDE
 • Odluku o obustavi postupka za pojedine partije u postupku ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Poziv za podnošenje ponuda  za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4.možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke električne energije, JNMV br.1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2 (jun 2016.g.) možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 (jun 2016.g.) možete preuzeti OVDE
 • Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 (jun 2016.g.) sa strukturom cene možete preuzeti OVDE
 • Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.2, OP II možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomaala,  ЈN broj 1.1.2 OP II možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomaala,  ЈN broj 1.1.2 OP II možete preuzeti OVDE