Javne nabavke u 2020. godini

Poziv za JN 1.1.2 2020 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju JN 1.1.2 2020 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru obrasca ponude JN 1.1.2 2020 možete preuzeti OVDE

Poziv za JN 1.1.5 2020 možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju JN 1.1.5 2020 možete preuzeti OVDE

Tabelu u okviru obrasca ponude JN 1.1.5 2020 možete preuzeti OVDE

 Poziv za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4  možete preuzeti OVDE

 Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za pojedine partije u postupku  ЈN broj 1.1.2 

možete preuzeti OVDE

Obavestenje o obustavi postupka JN 1.1.2 2020  možete preuzeti OVDE

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za pojedine partije u postupku  ЈN broj 1.1 5, možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora u postupku  ЈN broj 1.1 4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.1. 4 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom  okvirnom sporazumu u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 5 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku  ЈN broj 1.1.2 2020 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku  ЈN broj 1.1.2 2020 možete preuzeti OVDE

Obaveštenja o zaključenim ugovorima u centralizovanim  postupcima javnih nabavki lekova sa Liste A i A1, broj 404-1-110/19-1 možete preuzeti OVDE

Obaveštenja o zaključenim ugovorima u centralizovanim  postupcima javnih nabavki lekova sa Liste A i A1, broj 404-1-51/18-45 možete preuzeti OVDE

Obaveštenja o zaključenim ugovorima u centralizovanim  postupcima javnih nabavki lekova sa Liste A i A1, broj 404-1-16/19-21 možete preuzeti OVDE

Obavestenje o zakljucenom ugovoru II JN 1.1.5.doc možete preuzeti OVDE

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u centralizovanim  postupcima javnih nabavki lekova sa Liste A i A1 za 2020. godinu, broj 404-1-110/19-84 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u centralizovanim  postupcima javnih nabavki antituberkulotika prve linije, broj   404-1-110/19-60 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i A1 za 2020. godinu, broj 404-1-110/19-84 možete preuzeti OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u drugom kvartalu 2020. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete preuzeti OVDE

 Obaveštenje o zaključenim ugovorima u trećem kvartalu 2020. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete preuzeti OVDE

 Obaveštenje o zaključenim ugovorima u četvrtom kvartalu 2020. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete preuzeti OVDE

O NAMA

Apotekarska ustanova Loznica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na području grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u kojima živi oko 135.000 stanovnika. Apotekarska ustanova Loznica posluje sredstvima u državnoj svojini. Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

office@apotekaloznica.com

+381 15 873-323