Javne nabavke u 2021. godini

Javne nabavke u 2021. godini možete pogledati  na portalu za javne nabavke https://jnportal.ujn.gov.rs/

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za CJN 84 I 2021 možete pogledati OVDE 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u prvom kvartalu 2021. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i A1 za 2021. godinu, broj 404-1-110/19-84 možete pogledati OVDE 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u drugom kvartalu 2021. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete pogledati OVDE 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u trećem kvartalu 2021. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete pogledati OVDE

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u četvrtom kvartalu 2021. godine u centralizovanom  postupku javne nabavke lekova sa Liste A i  Liste A1 Liste lekova, broj 404-1-110/20-53 možete pogledati OVDE 

 

O NAMA

Apotekarska ustanova Loznica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na području grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u kojima živi oko 135.000 stanovnika. Apotekarska ustanova Loznica posluje sredstvima u državnoj svojini. Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

office@apotekaloznica.com

+381 15 873-323