Specijalizovane apoteke Apotekarske ustanove Loznica

U okviru Apotekarske ustanove Loznica funkcionišu i specijalizovane apoteke u kojima se pored osnovne delatnosti vrši i izdavanje specifičnih lekova i drugih proizvoda za koje apoteka ima dozvolu za stavljanje u promet:

U Apoteci I u Loznici (ul.Bolnička br.65, tel. 015/891-928) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan stoma program, medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci I se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

U Apoteci II u Loznici (Trg Vuka Karadžića br.2, tel.015/7-882-103) radi savetovalište za pacijente u kome se korisnici usluga mogu informisati o uslugama i proizvodima koji se nalaze u apoteci, mogu ostvariti svoje pravo na kompletan program za inkontinenciju, medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci II se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

U Apoteci Banja Koviljača u Banji Koviljači (ul.Maršala Tita bb, tel.015/819-212) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan asortiman medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju u apoteci (stoma program, program za inkontineciju, itd.) kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci Banja Koviljača se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

U Apoteci Mali Zvornik u Malom Zvorniku (ul.Drinska bb, tel.015/471-960) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan stoma program, medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci Mali Zvornik se vrši i izrada magistralnih preparata i izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste.

U Apoteci Ljubovija u Ljuboviji (ul.Vojvode Mišića br.36, tel.015/561-571) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan stoma program, medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci Ljubovija se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

U Apoteci Krupanj u Krupnju (ul.Mačkov kamen br.1, tel.015/581-418) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan asortiman medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci Krupanj se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.